บริษัท เอื้อทวีกิจ โพลีแพคกิ้ง จำกัด เป็นผู้ผลิตถุงช๊อปปิ้ง และบรรจุภัณฑ์ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ตลอดเวลาที่ผ่านมาทำให้เรามีความเชื่อมั่นและปณิธานของบริษัท ว่า

จากปณิธานของบริษัท ทำให้ลูกค้าของเราหลายคนได้บอกปากต่อปาก ในความตั้งใจจริงของพนักงานของเราทุกคนที่ได้สื่ออกไปทางสินค้าของเรา ทำให้พนักงานของเราทุกคนมีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหาร การจัดการ การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อความเป็นเลิศต่อไป

ปัจจุบัน ทางบริษัทได้ขยายพื้นที่การผลิตเพิ่มเติม โดยโรงงานแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ 8/11 ถนนบางบอน5 ซอย7 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ