ถุงบรรจุอาหาร & ถุงบรรจุข้าวสาร

ถุงอาหาร สามารถจำแนกได้เป็น 2ประเภทคือ

  1. ถุงพลาสติก เช่นถุง PE (ถุงเย็น) หรือ ถุง PP(ถุงร้อน)
  2. ถุงลามิเนต

ทางลูกค้าสามารถแจ้งได้ครับ ว่าต้องการนำไปใส่อะไร ทางฝ่ายขายยินดีแนะนำสินค้าที่เหมาะกับงานของคุณให้ได้ครับ