งานขึ้นรูป และ Stirrer

งานขึ้นรูป ทางบ. สามารถ ขึ้นชิ้นงานตามที่ลูกค้าต้องการได้ หรือสามารถใช้โมลที่ทางบริษัทมีอยู่แล้วก็ได้ แนะนำให้ปรึกษาฝ่ายขายได้โดยตรงครับ