ถุงสวมเท้า เนื้อ HD สีขาวนม

ขนาดมาตรฐาน หรือ ขนาดตามสั่งตามที่ลูกค้าต้องการ สามารถปรับความกว้าง สูง ได้ตามที่หน้างานที่ต้องการ