บรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้น จะต้องสามารถสื่อถึง ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ ทั้งยังต้องรักษาคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ให้ได้ยาวนานที่สุด เพราะเราเข้าใจถึงว่าบรรจุภัณฑ์ที่ดีย่อมบ่งบอกถึง ภาพลักษณ์ และคุณภาพของสินค้า เราจึงพิถึพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต

ถุงช๊อปปิ้ง
Shopping Bag

 

ถุงบรรจุอาหาร
Food Packaging Bag

 

ถุงซิปบรรจุอาหาร
ZIPPER BAG

 

ถุงลามิเนต
Laminate Bag

 

ถุงOPP
OPP Bag

 

ซองเอกสาร
Envelope

 

งานโรงแรม
Hotel

 

งานPVC
PVC

 

งานขึ้นรูปStriler
Striler

 

ชริ้งค์ลาเบล
Shrink Label

 

ถุงกระดาษ
Paper Bag

 

งานอื่นๆ
Others